Máme otevřeno - termín návštěvy je třeba předem dohodnout telefonicky nebo emailem

Demolice

Jsou chvíle, kdy je zbytečné (finančně i náročností práce) obnovovat či rekonstruovat jisté objekty a je tedy záhodno raději stavbu zbourat, protože opravy by byly neúnosné. A tak je někdy lepší zahájit bourací práce.

Není to ovšem tak jednoduché. Aby mohla být demolice větších rozměrů (například objektu na zahradě apod.) provedena, musí mít majitel patřičná povolení od úřadů a pro samotnou demolici musí být vypracován projekt. Je to otázka bezpečnosti pracovníků, ale také ochrana životního prostředí. To vše je v projektu, který jsme schopni vypracovat, zahrnuto

Vybourání příček, šatny, otvorů...

Ne vždy je samozřejmě požadavkem k demolici zbourání celé stavby. Možná chcete změnit dispozice domu, či bytu, přizpůsobit jej novým požadavkům a trendům. Časté jsou poptávky po vybourání železobetonové příčky spížní skříně, vybourání příčky šatny, vybourání otvoru v příčce nebo ubourání části železobetonové příčky. Ani to není samozřejmě problém.

Kontaktujte nás

Naše stavební firma vlastní vybavení potřebné i pro tyto práce a jsme schopni zajistit i zkušené pracovníky, kteří toto zvládnou provést.

Požadujete-li rozsáhlejší řezy do nosných panelů (včetně ocelových nosníků) zajistíme subdodavatelsky specializovanou firmu, která doplní všechny požadavky tak, aby zákazník byl maximálně spokojen.