Máme otevřeno - termín návštěvy je třeba předem dohodnout telefonicky nebo emailem

Dotazy

Jaká je cena za rekonstrukci bytového jádra?
Tato otázka patří mezi první, na kterou se nás naši zákazníci ptají. Chápeme, že cena za rekonstrukci je jednou z nejpodstatnějších kriterií při výběru dodavatele. Na tuto otázku ale nelze jednoduše odpovědět jednou částkou. Jednotlivá bytová jádra se od sebe liší. Někdy je kuchyně nutnou součástí, jindy se rekonstrukce koupelny a WC kuchyně nedotkne. V některých případech se nové jádro vyzdívá v původních dispozicích, jindy zákazníci požadují rozšíření. WC bývá součástí koupelny nebo je samostatné. Další kapitolou podstatně ovlivňující konečnou cenu realizace je druh a kategorie zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Z výše uvedených důvodů nabízíme našim zákazníkům krátkou informativní schůzku, na které se seznámíme se všemy podstatnými věcmi. V případě potřeby poskytneme i technickou podporu. Na základě této schůzky pak vypracujeme přehlednou cenovou nabídku formou položkového rozpočtu. Zákazník tak dostává do ruky podklad pro svoje další rozhodování.

Kolik stojí vypracování cenové nabídky a technická konzultace ?
Všem zájemcům o cenovou nabídku a případnou konzultaci poskytujeme tyto služby zcela nezávazně a zdarma.

Jak mám postupovat v případě, že mám zájem o vaše služby ?
V případě Vašeho zájmu nás co nejdříve kontaktujte. Pro kontakt můžete využít telefonu 604 213 611 nebo emailové adresy info@fronton.cz. Můžete využít také poptávkového formuláře, který se nachází v levé části stránek. Domluvíme si společnou informativní schůzku, která může proběhnout v naší kanceláři nebo i přímo u Vás v bytě. Náš pracovník s Vámi probere všechny potřebné věci pro přípravu cenové nabídky. V dohodnutém termínu Vám pak cenovou nabídku zašleme.

Je cena uvedená v cenové nabídce pevná?
Cenovou nabídku zpracováváme až na základě osobního kontaktu se zákazníkem. Kalkulace je tak zákazníkovi šita co nejvíce na míru. Pokud při dalších jednání nedojde ze strany zákazníka ke změnám zadání, garantujeme cenu uvedenou v cenové nabídce. Cenová nabídka se skládá z jednotlivých položek, u kterých je patrný i výpočet. Cenová nabídka je zpracována tak, aby případné změny prováděné při klientských změnách a to nahoru nebo i dolů byly transparentní a byly pro zákazníka snadno kontrolovatelné.

Mohu si vybrat obklady, dlažby a zařizovací předměty?
Našim zákazníkům nestanovujeme žádné mantinely ve výběru zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. V případě zájmu nabídneme vyzkoušené výrobky, u kterých jsme na základě dřívějších zkušeností garantovat jejich vlastnosti, kvalitu, případně záruční a pozáruční servis. V rámci smluvních prodejců jsme připraveni ukázat Vám většinu nabízených výrobků k vyzkoušení. Obklady a dlažby nedoporučujeme vybírat pouze podle katalogů nebo internetových prezentací. Katalog či web je dobrým vodítkem při prvním výběru. Vybraný výrobek ale doporučujeme vždy prohlédnout. Jen tak zjistíte skutečnou barvu a strukturu. Při tomto výběru jsme rádi zákazníkovi k dispozici.

Mohu si některé vybavení koupelny zajistit sám?
Nebráníme se tomu, aby si zákazník některé výrobky dodal sám. V tomto případě je nutno zajistit, aby byl daný výrobek na stavbě v předem dohodnutém termínu. Naše firma pak provádí pouze montáž. V rámci smluvní garance pak poskytujeme záruku pouze za montáž. Případné vady výrobku si musí zákazník řešit sám. Mimo starosti s dodáním výrobku zákazník zaplatí základní vyšší sazbu DPH.

Vypracujete mi 3D vizualizaci?
3D návrh obkladů je pro zákazníka velkým pomocníkem při plánování koupelny. V případě, že se zákazník rozhodne svěřit rekonstrukci své koupelny naší firmě, sestavíme finální půdorys řešení nové koupelny a WC. V případě potřeby můžeme vypracovat i několik variant půdorysů pro konečné rozhodnutí. Po odsouhlasení půdorysu a výběru obkladů a dlažeb vypracujeme 3D vizualizaci. Ta je pak zákazníkovi předána k odsouhlasení a v případě potřeby dále upravována až ke konečné podobě.

Je při bourání umakartového jádra a výstavbě nového potřebné stavební povolení?
V případě, že bude nová koupelna a WC zachovávat půdorysné řešení původního bytového jádra, není nutné žádat stavební úřad o souhlas. V případě, že budete měnit účel a užívání jednotlivých místností, je odpověď na tuto otázku složitější. Z vlastní zkušenosti víme, že k této problematice přistupují jednotlivé stavební úřady individuálně. V nejasných případech pak doporučujeme dotázat se přímo na příslušném stavebním úřadě. V případě zásahu do nosných konstrukcí je pak nutno žádat vždy. U družstevních nebo státních bytů je třeba požádat o souhlas družstvo nebo firmu pověřenou správcovstvím. V případě nejasností Vám rádi poradíme individuálně. 

Pokud budete mít zájem, může Vám naše firma zajistit vyřízení stavebního povolení, souhlasu SBD nebo společenství vlastníků.

Vypracujete mi statický posudek a projektovou dokumentaci?
Ano, v případě zájmu vypracujeme statický posudek a projektovou dokumentaci. Oba dokumenty jsou zpracovány autorizovanými osobami a je možno je použít pro stavební řízení. V některých případech si statický posudek zpracováváme sami. To platí u zásahů, které se týkají nosných konstrukcí.

Provádíte i bourání železobetonových stěn?
Častým požadavkem je vybourání železobetonové příčky spižní skříně, vybourání příčky šatny, vybourání otvoru v příčce nebo ubourání části železobetonové příčky. Na tyto práce disponujeme potřebnou technikou a provádíme je našimi pracovníky. 

Rozsáhlejší řezy do nosných panelů včetně ocelových nosníků zajišťujeme subdodavatelsky specializovanou firmou.

Jak dlouho trvá rekonstrukce bytového jádra?
Záleží na více faktorech, požadavcích, složitosti přestavby atd. Více o průběhu přestavby se dozvíte po kliknutí zde.